LEWIS Svalehaleplader

Lewis® svalehaleplader har sin oprindelse i Benelux landene, og har siden 1930 været anvendt som tag og etageadskillelser.

Lewis® Svalehaleplader har igennem de sidste 80 år været anvendt som det foretrukne produkt ved insitu støbte løsninger til etageadskillelser, og vi har i dag et produkt som er prøvet og testet af håndværkere fra hele verden.

Lewis® Svalehaleplader anvendes fortrinsvis til vådrum i Skandinavien, og Eftex ApS har den eneste MK-godkendte svalehaleplade på det skandinaviske marked til brug i vådrum.

Se film om montering, tilpasning og udstøbning med Lewis.

EGENSKABER

Lewis® svalehaleplader er svalehaleformede valsede forskallingsplader af galvaniseret stål som fortrinsvis anvendes på bjælkelag. Lewis® Svalehalepladerne har sammen med beton en usædvanlig stor bæreevne, og kan anvendes med frit spænd op til 2500 mm.

Lewis® Svalehaleplader er velegnet til gulvvarme, da svalehalepladerne fungerer som varmefordelingsplader på et relativ tynd betondæk, Lewis® Svalehalepladerne er ligeledes fortrinlige til lyddæmpende gulve sammen med vores Sylomer bånd som udlægges på bjælkelag inden montering af Lewis® Svalehaleplader.

Lewis® Svalehaleplader anvendes på bjælkelag hvor man ønsker optimal lyddæmpning samt enkel montering.

BRAND

Et betongulv med Lewis® Svalehaleplader® på træbjælkelag kan uden problemer opnå en brandsikring på REI 60-90 afhængig af udførelsen. Brandmodstanden i en etageadskillelse er bl.a. afhængig af stabiliteten og bæreevnen af bjælkelaget, samt en ikke brandbar randisolering udført med Lewis brandsikker randisolering 25 mm.

Brandprøver af Lewis® Svalehaleplader® er foretaget hos Efectis Nederland BV, center for brandsikkerhed. Rapporter fra 2009 nr. R0103, R0104 og R0105 kan rekvireres ved kontakt til en af vore medarbejdere.

LYD

I nybyggeri med træ eller stål og ved renoveringsopgaver kan der etableres gode lydforhold ved anvendelse af Lewis® Svalehaleplader.

En optimal løsning er anvendelse af Sylomer® trinlydsstrimmel, som adskillelse af Lewis® plade og bjælkelag. Har man ikke plads til denne løsning foreslår vi vores Sonus trinlydsmåtte, som udlægges på betonen, hvorefter slutbelægning kan monteres.

Begge løsninger er med dokumenteret dæmpende effekt af trin og luftlyd.
Effekten af trinlydsisolering under Lewis® pladen er ud over bjælkernes spændvidde og dimension samt arten af vederlag m.v. primært afhængig af underlagets elastiske egenskaber.

Sylomer® trinlydsstrimler og Sonus trinlydsmåtter er specielt udviklet med hensynstagen til dette.

Ydermere er det essentielt at opbygningen med Lewis® på bjælkelag er udført som en svømmende konstruktion, da man herved undgår vandring af lyd gennem fastholdelser.

For nærmere detaljer omkring lyddæmpning af etageadskillelser se under downloads, eller kontakt venligst Eftex.

VÅDRUM

Erfaringer viser at den sikreste løsning ved etablering af vådrumsgulve på bjælkelag af træ eller stål er såkaldte “tunge” gulve, altså gulve med beton.

Ved anvendelse af vores MK-godkendte Lewis® Svalehaleplader kan disse gulve udføres på en nem og sikker måde ved såvel nybyggeri som renoveringsarbejder.
Lewis svalehaleplader er MK-godkendte jf. 7.21/1679, ETA Danmark.

For specielle ting omkring Lewis udført i vådrum, henvises til Lewis® Moteringsvejledning vådrum under downloads.

TILBEHØR

Til Lewis® Svalehaleplader findes et udvalg af tilbehør, der er med til at lette arbejdsprocesserne. Se nedenstående, eller kontakt Eftex for yderligere info.

LEWIS® brandsikker randisolering
Anvendes som randisolering ved etageadskillelser med specielle krav til brand.
Type 25 x 100 mm x 1 m.

LEWIS® clips
Anvendes sammen med Lewis® Svalehaleplader.
Der bores et 6 mm hul i Lewis® pladens bølgetop. Heri bankes clipsen til fastholdelse af 16 til 20 mm varmeslanger. (Der bruges ca. 10 stk pr. m2).

Slangerne udlægges på tværs af Lewis® pladernes længderetning (på tværs af bølgerne).
Slangerne må ikke placeres nede i bølgerne !

LEWIS® Clips m/skrue
Anvendes sammen med Lewis® Svalehaleplader.
Lewis clips med påmonteret, selvborene skrue. Skruen klikkes på varmeslange, og fæstnes til Lewis svalehaleplades bølgetop. Slangerne udlægges på tværs af Lewispladernes længderetning – på tværs af bølgerne. Slangerne må ikke placeres nede i bølgerne.

LEWIS® bølgeklods
LEWIS®  bølgeklods anvendes mod vægge, afløb o.a. for at sikre tætning mod disse.

LEWIS® skinne
Skinnen skrues fast i pladen. Heri kan varmeslangen klikkes ind og ud, således at slangens placering kan ændres løbende inden støbning. Monteres på langs af pladen, således at varmeslangerne løber på tværs.

SYLOMER® trinlydsstrimmel

Se information under Sylomer og Sonus.

LEWIS® støbeskåle
Ved gulvvarmegulve og lyddæmpende gulve over 5 x 5 m fastholdes Lewis® svalehalepladerne ned mod underlaget indtil betonen er tør.

Svind i betonen kan få det tynde betongulv til at løfte sig i hjørner og ved yderkanter – Derfor er den midlertidige fastholdelse nødvendig.

Når betonen er afhærdet kan støbeskålene fjernes og hullerne støbes efter.

Pris

Eftex ApS forhandler sine produkter igennem trælaster og byggemarkeder i Danmark, og priser skal rekvireres hos den enkelte trælast. Eftex ApS stiller sig gerne til rådighed med hensyn til teknisk rådgivning.