Forskallings- og armeringsplader

HODY® forskallings- og armeringsplader har ligesom Lewis pladerne sin oprindelse i Benelux landene, og brillierer ved sine helt specielle egenskaber når det gælder frit spænd hvor lav vægt, stor styrke kombineres med store spændevidder.

HODY® forskallings- og armeringsplader kan anvendes i både erhvervs og boligbyggeri, og kan under normale omstændigheder klare spændevidder op til 8000 mm, og i specielle tilfælde mere.

HODY® forskallings- og armeringsplader findes også i korrosionsklasse C4 til udendørs brug. Kontakt den tekniske afdeling hos Eftex ApS for yderligere information.

EGENSKABER

HODY® forskallings- og armeringsplader anvendes som insitu støbte beton dæk, og er velegnede etageadskillelser hvor der ønskes store spændevidder.

HODY® forskallings- og armeringsplader kan monteres med kun 110 mm beton, og er særdeles velegnede til indskudte etagedæk.

HODY® forskallings- og armeringsplader er også særdeles velegnede til etage adskillelser hvor lyddæmpning og brandsikkerhed har høj prioritet.

Udover de mange fordele HODY® forskallings- og armeringsplader har som produkt, er der enkel og hurtig montering på byggepladsen.

BRAND

Et Hody® komposit dæk kan let opbygges således at eventuelle brandkrav kan opfyldes. Ved behov for dimensioner på brandsikrede dæk, kontaktes vores tekniske afdeling.

Dækket beskyttes ved tilføjelse af supplerende armering i Hody® pladens bundbølger og ved eventuel øgning dækkets totale tykkelse.

Hody® dækket i sig selv består af stål og beton og udregnes således efter givne normer for et sådant dæk.

Hody® dækket kan i sig selv opnå REI120 ved ændring af geometrien. Eftex ApS står gerne til rådighed for udførelse af de statiske beregninger for Hody® dækket – både for brandsituationen og anvendelsessituationen.

Brandkrav kan også sikres via anden opbygning, som typisk er i form af opsætning af brandhæmmende materiale under pladen.

Lyd

Gode lydforhold

I nybyggeri med træ eller stål og ved renoveringsopgaver kan der etableres gode lydforhold ved anvendelse af Hody® Forskallings- og Armeringsplader.

Defineringen af dækkets lydisolation udføres på samme måde, som for et traditionelt betondæk på baggrund af dækkets vægt. Eftex ApS har herudover en akkrediteret lydtest af Hody® dækket og vurderinger på forskellige samlede opbygninger ud fra denne test kan rekvireres ved forespørgsel.

Ekstra tiltag til en optimal løsning kan være anvendelse af Sylomer® trinlydsstrimmel, som adskillelse af Hody® plade og vederlag. Har man ikke plads til denne løsning foreslår vi vores Sonus trinlydsmåtte, som udlægges på betonen, hvorefter slutbelægning kan monteres.

Begge lydprodukter er med dokumenteret dæmpende effekt af hhv. trin- og luftlyd.

Til en konstruktion med Sylomer® udlagt under Hody® plader, vil Eftex kunne rådgive om hvilken Sylomer® der passer til det enkelte projek med hensyn til lastevne og lydkrav.

For nærmere detaljer omkring lyddæmpning af etageadskillelser se under Sylomer® og Sonus , eller kontakt venligst Eftex.

Tilbehør

Til Hody® forskallings- og armeringsplader findes et udvalg af tilbehør, der er med til at lette arbejdsprocesserne.

Hody®  PE bølgeklods

Skumprofil til tætning i enderne af HODY® pladen på undersiden. Udført i sort polyethylen kunststof.
Bølgeklodser af polyethylen leveres i stykker á 100 cm (4 x 8 x 100 cm).
Efter ønske kan der leveres brandbølgeklodser af stenuld. Disse lagerføres ikke og skal derfor bestilles i god tid.

Hody® kantprofiler

Kantprofilets højde skal være tilpasset den aktuelle betontykkelse.
Kantprofilets bredde er også afhængig af betontykkelsen og skal være min. 130 mm bred.
Kantprofilerne skal fastholdes til pladerne med stropper (som galvaniseret og kraftigt hulbånd).

Standardprofiler er hhv. 110 mm, 150 mm og 200 mm

Ved skrå snit i HODY® pladen kan et specialfremstillet U-profil 60 x 60 x 1,5 mm anvendes.

Ved specialprofiler skal påregnes ekstra leveringstid ca. 2 uger.

Pris

Eftex ApS forhandler sine produkter igennem trælaster og byggemarkeder i Danmark, og priser skal rekvireres hos den enkelte trælast. Eftex ApS stiller sig gerne til rådighed med hensyn til teknisk rådgivning.